Raporti në edicionin e lajmeve për Turin e Shqipërisë