Anëtarët e Kryesisë

Anëtarët e Kryesisë 2017-03-24T03:18:23+00:00

Presidenti Skënder Anxhaku

Zv President: Znj. ELDA GJOKA

Anëtarë të Komitetit Drejtues

Eno Turku

Hilmi Gjyzeli

Burhan Berisha

Jaho Delli

Sekretar i Përgjithshem: Alfred Tahiraj